خداییان: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اتمام است

خداییان: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اتمام است

ذبیح‌الله خدائیان در رابطه با لوایحی که در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است، اظهار کرد: از مهمترین لوایح در دستور کار اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بوده که رو به اتمام است. البته سعی‌ ما بر این است که موضوع آیین دادرسی افتراقی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و به خصوص جرایم تروریستی را نیز به همراه آن داشته باشیم.

وی ادامه داد: اصلاح قانون مجازات اسلامی را در دستور کار داریم. همچنین لایحه قانون تعزیرات تقریباً رو به اتمام بوده و در حال ارسال برای ریاست قوه قضائیه است.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون پولشویی با امضای رئیس قوه قضائیه به مجلس ارسال شده و در دستور کار مجلس قرار دارد.

خدائیان گفت: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین غیرمجاز هم در دستور کار شورای عالی مسئولین قضایی قرار داشته که موادی از آن به تصویب رسیده و ان‌شاءالله بعد از اتمام به مجلس ارسال می‌شود./ ایسنا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *